Autode kiirremont

autode kiirremont

autode remont

rent remondi töökoda

tespera

kiirremont

autoparandus

õlivahetus
Uudised
Autode tehnoülevaatused juba käivad!
29.03.2010

 

Ülevaatusel nõutavad dokumendid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõiduki korraliseks, korduvaks ja erakorraliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

- sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
- juhtimisõigust tõendava dokumendi;
- volikirja, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja;
- korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
- teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti erakorralisel ülevaatusel;
- vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti
- takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus.


Ülevaatuse tähtajad

Sõiduk pärast esmaregistreerimist
M1 kategooria sõiduk, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja takso 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud
N1 kategooria sõiduk, v.a. alarmsõiduk ja ADR-sõiduk 12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk ja eksamisõiduk
O1 kategoori sõiduk hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest
M2 ja M3 kategooria sõiduk
N2 ja N3 kategooria sõiduk
O2, O3 ja O4 kategooria sõiduk
üksikkorras valmistatud sõiduk, v.a. O1 kategooria sõiduk
eriliigiline sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest


Kasutatud sõiduk
M1 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja takso üks kord 24-kuulise perioodi jooksul
M1kategooria sõiduk vanusega üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk ja takso
N1 kategoori sõiduk, v.a. alarmsõiduk ja ADR-sõiduk üks kord 12-kuulise perioodi jooksul
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta, v.a. alarmsõiduk, õppesõiduk ja eksamisõiduk
O1 kategoori sõiduk hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2 ja M3 kategooria sõiduk vanusega mitte üle 10 aasta
N2 ja N3 kategooria sõiduk
O2, O3 ja O4 kategooria sõiduk
L3, L4, L5 ja L7 kategooria sõiduk vanusega üle 10 aasta
üksikkorras valmistatud sõiduk, v.a. O1 kategooria sõiduk
eriliigiline sõiduk hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
M2 ja M3 kategooria sõiduk vanusega 10 aastat hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest
vanasõiduk hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest


Korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi

viimane number- ülevaatuse kuu

1             märts
2             aprill
3             mai
4             juuni
5             juuli
6             august
7             september
8             oktoober
9             november
0            detsember


Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega , loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja . Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.


Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg , siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg. Kui sõiduki kasutamine eriliigilise sõidukina lõpetatakse, siis jääb kehtima enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg


« Tagasi
 
Paigaldajad

   ...