Autode kiirremont

autode kiirremont

autode remont

rent remondi töökoda

tespera

kiirremont

autoparandus

õlivahetus
Teeninduseeskiri

 
OÜ Tespera Tallinnas 1.03.2013
Tüüptingimused.

1. OÜ Tespera ei teeninda Klienti, kes ei nõustu käesolevate tüüptingimustega, firma poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude firma tööd reguleerivate eeskirjade ja seadustega.
2. Ei teenindata klienti, kes on joobes või kellele muudel põhjustel on võimatu töö sisu või tingimuste selgitamine.
3. OÜ Tespera garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusega kehtestatud nõudmistele, kui Kliendile soodsamates tingimustes ei ole eelnevalt kokku lepitud. 
4. Maksmine toimub erakliendile sularahas või maksekaardiga kohapeal peale töö teostamist või enne varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega.
5. OÜ Tespera võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kaubatellimuse maksumusest.
6. OÜ Tespera kohustub teostama tellitud töö tähtajaks. Ootamatute asjaolude ilmnemisel , mis ei võimalda lõpetada tööd tähtajaks, informeerib firma sellest Klienti ja teeb võimaliku töö võimalikult kiireks lõpetamiseks.
7. Kliendi kaebus kauba või teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada kirjalikult.Varuosa müügi või paigalduse ja (või) teenuse üleandmise hetkest kuni 6 kuu jooksul vaadatakse kaebus läbi OÜ Tespera poolt ja tema kulul.

OÜ Tespera juhataja
Urmas Kaljurand


« Tagasi
 
Paigaldajad

   ...