Autode kiirremont

autode kiirremont

autode remont

rent remondi töökoda

tespera

kiirremont

autoparandus

õlivahetus
Tarbijalemüük

Kinnitan:

 

Urmas Kaljurand

OÜ Tespera juhataja

OÜ Tespera poolt müüdud kaupadele ja teenustele pretensioonide esitamise kord tarbijalemüügi korral.

 

Kehtib alates 01.03.2013

 

1. OÜ Tespera  asub aadressil Kadaka 46 Tallinn

2. Kauba ja teenuse seadustekohase osutamise eest vastutab OÜ Tespera.

2.1. OÜ Tespera juriidiline aadress on Suvila 21A Tallinn, reg.nr. 10220607, kauba müügi ja teenuste osutamise kohaks Kadaka 46 Tallinn, tel. 6180753, e-meil info@tespera.ee.

OÜ Tespera vastutusega on hõlmatud kõik ostjale otse müüdud uued ja kasutamata kaubad, materjalid, agregaadid ja seadmed arvestades Tingimuste punktis 6 sätestatud piiranguid (edaspidi: asjad);

2.2 Töövõtuvastutusega on hõlmatud OÜ Tespera poolt tellijale osutatud  teenused, arvestades Tingimuste punktis 9 sätestatud piiranguid .

3. Asja ja teenuse müügi eest vastutus algab asja ostjale üleandmise päevast.

4. Teenuse eest vastutus algab teenuse tellijale osutamise päevast (kaasaarvatud).

5. Juhul kui peale asja müüki või teenuse osutamist ilmnevad asjas puudused ja asi vahetatakse välja uue asjaga, kohaldatakse uuele asjale uut garantiiaega. Kui asja puudus parandatakse asja remontimise läbi või puudusega teenuse asemel osutatakse uus teenus või kõrvaldatakse osutatud teenuses sisalduv puudus, uut garantiiaega ei kohaldata.

6. Asja müügigarantiiga on hõlmatud uue ja seni kasutamata asja tootjapoolsed valmistusvead ning puudused materjalis, millest uus ja seni kasutamata asi on valmistatud ja puudused, mis on tekkinud seoses uue ja seni kasutamata asja ebaõige ja mittenõuetekohase paigaldamisega garantii andja töötaja poolt (edaspidi: asja puudused). Asja müügigarantiiga ei ole hõlmatud asja puudused, mis on tekkinud: 1.) seoses asja ebaõige paigaldamisega garantii andjaks mitte oleva isiku poolt või 2.) seoses asja loomuliku mehhaanilise kulumisega 3.)seoses asja vale kasutusega tekkinud 4.)tooted, mida on ümber tehtud, parandatud 5.) seoses muu garantii alla mittekuuluva varuosa või sõlme rikkiminekuga 6.) seoses asja puuduliku hooldamisega

7. Töövõtuvastutusega on hõlmatud puudused OÜ Tespera poolt tellijale osutatud teenuses, mis on tekkinud seoses OÜ Tespera töötaja ebakvaliteetse tööga või töötaja poolt teenuse tehnoloogia nõuete rikkumisega .

8.Asja müügigarantii alusel kohustub OÜ Tespera finantseerima asja, mille puudused on hõlmatud müügigarantiiga, puuduste kõrvaldamist remontimise teel või väljavahetamist uue asjaga.

9.Asja puuduse tuvastamine, asja ümbervahetamine või remont toimub OÜ Tespera müügipunktis aadressil Kadaka 46 Tallinn. OÜ Tespera kirjalikul loal võib eeltoodud toiminguid teostada kolmas pool väljaspool meie töökoda.

10.Töövõtugarantii alusel kohustub OÜ Tespera finantseerima teenuse, mille puudused on hõlmatud töövõtuvastutusega, teistkordset osutamist või juba osutatud teenuse puuduste kõrvaldamist OÜ Tespera remonditöökojas.

11.Ostja või tellija on kohustatud teatama asja või teenuse puudusest 2 kuu jooksul alates puuduse teada saamisest OÜ Tespera meistrile või klienditeenindajale. Ostja on asja või teenuse puudusest teatanud, kui OÜ Tespera-le on esitatud 1.) kirjalik selgitus asjaolude kohta, millal asja või teenuse puudus avastati, milles puudus seisneb, millest võib olla puudus tingitud; 2.) müügiarve koopia 3.) asja ostja või tellija nimi ja kontaktandmed; 4.) ettepanek pretensiooni lahendamise võimaluste kohta.

12. OÜ Tespera on kohustatud 15 päeva jooksul alates Tingimuste punkti 11 alapunktides 1-4 sätestatud andmete saamisest , vastama pretensioonile.

13. Kauba või teenuse ostjal on õigus esitada pretensioone kahe aasta jooksult alates kauba või teenuse üleandmisest. Esimese 6 kuu jooksul vaadatakse pretensioon läbi OÜ Tespera kulul, hilisemad pretensioonide lahendamised finantseerib süüdijääv pool.

Tespera OÜ süülisuse korral kõrvaldab ta omal kulul asja puuduse asja remontimise teel või asja uue asjaga asendamisega . OÜ Tespera kohustub asja või teenuse puudused likvideerima mõistliku aja jooksul.

14. Juhul, kui ostja või tellija ei ole mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitanud Tingimuste punktis 11 nimetatud andmeid või ei ole toonud kaupa garantii andja töökotta ülevaatamiseks vastutuse juhtumit läbi ei vaadata.

19. Käesolev kord ei välista ega ei piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

20. Ostjal või tellijal on õigus tutvuda käesolevate tingimustega ja saada täiendavat informatsiooni antud asjas tööde meistrilt või klienditeenindajalt. Ostja soovil teostab OÜ Tespera käesolevate tingimuste väljatrüki paberkandjale.

21. OÜ Tespera-l on kohustus võimaldada ostjal või tellijal tutvuda käesoleva pretensiooni esitamise korraga, samuti anda vajadusel lisainformatsiooni korra kohta.

 

 

 


« Tagasi
 
Paigaldajad

   ...