Autode kiirremont

autode kiirremont

autode remont

rent remondi töökoda

tespera

kiirremont

autoparandus

õlivahetus
Uudised
Parem õli tänu lisamanustele?
21.01.2010

Lisamanuste tootjad lubavad positiivset mõju, kas need lubadused on reaalsed?

Küsimus:
Lisamanuste tootjad lubavad positiivset mõju, nagu
kulumisvastast kaitset, õli pikemat tööiga ja kütusekulu
vähenemist. Kas need lubadused on reaalsed?
Mida sellised lisamanused üleüldse annavad?

Vastus:
Üle 50% Saksamaal toodetavatest määrdeainetest
leiab otseselt või kaudselt kasutust mootorsõidukites.
Seetõttu on üsna loomulik, et kiidetakse ka just
selliseid manusetüüpe, mis peaksid veelgi parandama
mootoriõlide omadusi. Samas on vastupidiselt 40 aasta
tagustele õlidele tänapäeva moodsad mootorsõidukite
õlid juba niivõrd kõrge jõudlusega, et neid polegi
võimalik enam lisanduvate manustega optimeerida.
Kõrgkvaliteetsete määrdeainete väljatöötamisel viiakse
laboris, katsestendidel ja sõidukites läbi kulukaid
katseid, et kontrollida manuste toimemehhanisme ja
selgitada välja kõige soodsamad baasõlide ja manuste
kombinatsioonid.
Õli tootmisel baasõlile lisatud manused peavad täitma
rea ülesandeid:
• Nad parandavad baasõli häid omadusi, nagu nt kulumisvastast
kaitset, määrimisvõimet ja koormustaluvust.
• Nad pärsivad negatiivseid omadusi, nagu nt vananemist
ja vahutamist.
• Nad hoiavad mootori puhtana ja transpordivad mustuse
ja kulumisproduktid filtrisse.
• Nad neutraliseerivad põlemise käigus vabanevaid
väävlit sisaldavaid happeid, vananemisprodukte ja
lämmastikoksiide.
• Nad suurendavad kasutustemperatuuride vahemikku.
• Nad redutseerivad kütusekulu, kuna vähendavad
hõõrdumist ja kulumist.
Kaasaegsed määrdeained sisaldavad enamasti rohkem
kui 10% üht neist kulukate katsetega väljaarendatud
toimeainekombinatsioonidest, et kõik nimetatud nõuded
oleksid ideaalselt täidetud. Ükski sõiduki- ja õlitootja
ei kiida seetõttu heaks hilisemat toimeainekombinatsioonide
juurdelisamist. Lisamanuste kasutamine
lõpetab garantii kehtivuse.
Enamik tänapäeval reklaamitavatest toimeainetest
peaksid vähendama hõõrdumist ja kulumist. Tänu
hõõrdumise vähenemisele peaks omakorda saama
säästa kütust. Kui lisamanuste tootja lubab suuremat
kütusesäästu kui 10 kuni 15%, ei saa seda võtta tõsiselt,
kuna nii drastiline kütusekulu langus on tänapäevaste
mootorite puhul füüsikaliselt ilmvõimatu. Testid,
mis seda fakti tõestavad, on kas läbi viidud vanade
mootoritega või baseeruvad katsemeetoditel, mis
kontrollivad vaid mõningaid õli parameetreid. Sageli
on mulje, et niivõrd palju kütust saab säästa, puhtalt
subjektiivne.
Juhul kui siiski kasutatakse lisamanuseid, peab olema
ettevaatlik võimalike sadestiste osas. Tõhusad
kulumisvastased manused sisaldavad metallorgaanilisi
ühendeid, mis põhinevad nt tsingil, molübdeenil,
fosforil või volframil. Sageli jäävad nimetatud metallid
põlemisprotsessis tuhka tekitavate sadestistena alles.
Tänu neile tekivad produktid, mis koormavad mootoriõli.
Mootoriõli ei tule enam mustuseosakestega
toime ning iseäranis tulistele detailidele, nagu kolvirõnga
soontele, kolvipõhja siseküljele või väljalaskeklappidele,
võivad moodustuda sadestised. Seesuguse
isoleeriva kihi tekke tagajärjel muutuvad tolerantsid või
halveneb soojuse ärajuhtimine.
Õlis sisalduvad detergendid hoiavad mootori puhtana,
lagundades õli vananemisprotsessist, mootoris
toimuvast põlemisest või mustusest tingitud saaste
peenteks osakesteks. Dispergendid hoiavad need osakesed
hõljuvas olekus ja transpordivad nad filtrisse.
Pesumanused kaitsevad tahma, oksüdatsiooniproduktide,
lämmastikoksiidide, põlemata kütuse jääkide
ja niiskuse tõttu tekkinud šlammi ja lakisarnaste
sadestiste eest. Sel moel hoolitsevad pesumanused
kolvirõngaste ja õlivannide puhtuse eest, ilma et avaldataks
negatiivset mõju heitgaaside katalüsaatorite
tööle. Mootoriõlide puhul on võimalik sulfaattuha sisalduse
alusel teha järeldusi õlimanustest põhjustatud
sadestiste võimaliku moodustumise kohta kuumadele
mootoriosadele. Seetõttu on mõnedes mootoriõli
spetsifikatsioonides märgitud maksimaalselt lubatud
sulfaattuha kogus. Kuna hõõrdumist vähendavad metallorgaanilised
lisamanused soodustavad enamasti
rohke tuha teket, ei täida õli vähemalt selle punkti osas
enam spetsifikatsioone. Pealegi on lisandite puhul väga
tihti tegemist nn katalüsaatori mürgiga, kuna heitgaasi
puhastussüsteemid ei talu harilikult muudatusi õli
koostises ja õliproduktide suuri koguseid heitgaasis.
Tööstusmäärdeainetes võib lisamanuste kasutamine
olla mõttekam kui mootorsõidukite õlides.
Vähelegeeritud tööstustransmissiooniõli kulumisvastast
kaitset saab parandada, kui lisada õlisse vastavaid
sööbimisvastaseid (EP) manuseid. Samade omadustega
valmistoote kasutamine on aga oluliselt soodsam.
Pealegi jääb sel juhul kehtima ka seadme- või masinatootja
garantii. Lisamanuse kasutamisel ei vastuta
õli eest ei manuste tarnija ega õlitootja.
Juhul kui manuseid lisatakse juurde metallitöötlusõlile,
tuleb eelkõige jälgida, et sellega ei kaotaks oma kehtivust
originaaltoote garantii ega pärsitaks õli antibakteriaalset
toimet. Olenemata sellest, kas on tegemist
mootoriõli või tööstusmäärdeainega, jälgige palun, et
Te seoses garantiiga ei jääks kaotajaks pooleks. Enne
lisamanuste kasutamist lugege kindlasti sellekohast infot
masina käsiraamatust või sõiduki kasutusjuhendist.


Allikas: sõltumatu õlilabor Oelchek GmbH
www.oelchek.de


« Tagasi
 
Paigaldajad

   ...